Gerelateerd

Careandcoaching.nl


Wat is nu precies een psycholoog? (bron: Wikipedia)

Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie; de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens.

In Nederland is het woord 'psycholoog' niet beschermd. Dat betekent dat iedereen zich 'psycholoog' mag noemen. Als een psycholoog een opleiding heeft gevolgd tot psycholoog, dan heeft deze in de Nederlandse situatie een bachelorgraad op hbo-niveau of een mastergraad op academisch niveau. Het verschil tussen een HBO-psycholoog (ook wel toegepast psycholoog genoemd) en een WO-psycholoog, is dat de laatste is opgeleid tot wetenschapper. Dit betekent in de eerste plaats dat hij/zij veel theoretische kennis heeft en vaardig is in het uitvoeren van onderzoek. Verder betekent dit dat hij/zij wetenschappelijke inzichten op waarde kan schatten en op een juiste manier kan interpreteren. Een WO-psycholoog heeft meer wetenschappelijke (theoretische) bagage dan een HBO-psycholoog en daardoor kan een WO-psycholoog over het algemeen beter, flexibeler en op maat inspelen op afwijkende casuïstiek.